dimarts, 16 de febrer del 2010

Enigma de la setmana (fins 18/2/10)

Com col.locaries 10 monedes en 5 files de 4 monedes cada fila?
(Cal entregar la resposta a la professora de matemàtiques per escrit)
.
.
PUBLICAT PEL DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES